Meet our

GREAT COFFEe capsules

Whats Your coffee?

קפסולות קפה של אילנס

קפסולות קפה של אילנס, זוכות בפרס הקפסולות הטובות ביותר של עיתון דה מרקר! עכשיו תוכלו לחוות את אותו הטעם האקסלוסיבי באריזה יוקרתית.

Show

50 קפסולות קפה מארזי טעימות

85 הוספה לסל

50 קפסולות קפה תערובת הבית המסורתית של אילנס

84 הוספה לסל

50 קפסולות קפה תערובת רומא קפה איטלקי וחזק

92 הוספה לסל

200 קפסולות קפה מארזי טעימות

352 הוספה לסל

50 קפסולות קפה תערובת נגרו אלגרו עם ארומות מודגשות

80 הוספה לסל

140 קפסולות קפה מארזי טעימות

238 הוספה לסל

200 קפסולות קפה תערובת הבית המסורתית של אילנס

336 הוספה לסל

140 קפסולות קפה תערובת בלאק טאי לקפה עוצמתי

254 הוספה לסל

50 קפסולות קפה תערובת אנגלו מיו שילוב מתוק ומריר

80 הוספה לסל

50 קפסולות קפה תערובת בלאק טאי לקפה עוצמתי במיוחד

92 הוספה לסל

140 קפסולות קפה תערובת הבית המסורתית של אילנס

231 הוספה לסל

200 קפסולות קפה תערובת בלאק טאי לקפה עוצמתי במיוחד

368 הוספה לסל

140 קפסולות קפה תערובת נגרו אלגרו עם ארומות מודגשות

220 הוספה לסל

140 קפסולות קפה תערובת רומא קפה איטלקי וחזק

254 הוספה לסל

200 קפסולות קפה תערובת אנגלו מיו שילוב מתוק ומריר

320 הוספה לסל

140 קפסולות קפה תערובת אנגלו מיו שילוב מתוק ומריר

220 הוספה לסל

200 קפסולות קפה תערובת נגרו אלגרו עם ארומות מודגשות

320 הוספה לסל

400 קפסולות קפה תערובת נגרו אלגרו עם ארומות מודגשות

640 הוספה לסל

400 קפסולות קפה תערובת אנגלו מיו שילוב מתוק ומריר

640 הוספה לסל

400 קפסולות קפה תערובת הבית המסורתית של אילנס

649 הוספה לסל

400 קפסולות קפה תערובת בלאק טאי לקפה עוצמתי במיוחד

657 הוספה לסל

400 קפסולות קפה תערובת רומא קפה איטלקי וחזק

649 הוספה לסל

300 קפסולות קפה תערובת נגרו אלגרו עם ארומות מודגשות

480 הוספה לסל

300 קפסולות קפה תערובת אנגלו מיו שילוב מתוק ומריר

480 הוספה לסל

300 קפסולות קפה תערובת הבית המסורתית של אילנס

492 הוספה לסל

300 קפסולות קפה תערובת בלאק טאי לקפה עוצמתי במיוחד

499 הוספה לסל

300 קפסולות קפה תערובת רומא קפה איטלקי וחזק

492 הוספה לסל

200 קפסולות קפה תערובת רומא קפה איטלקי וחזק

368 הוספה לסל
× נשמח לעמוד לשירותכם